Onze missie en visie

Missie Stichting Het Maathuis
Wij staan voor het bieden van zorg die er op gericht is om cliënten kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden, zodat hun mogelijkheden en talenten op alle levensgebieden (wonen, werk en vrije tijd) maximaal tot ontplooiing kunnen komen.

Visie Stichting Het Maathuis
Om de missie te verwezenlijken wil Stichting Het Maathuis de cliënten verschillende vormen van zorg/begeleiding aanbieden die nodig zijn om de weg naar zelfstandigheid – binnen hun mogelijkheden – zonder drempels te kunnen bewandelen.
Als werkgever wil Stichting Het Maathuis de medewerkers uitdagend werk bieden in een ondernemende en innovatieve organisatie.
Ook willen we samenwerken met andere partijen op het gebied van behandeling, dagbesteding, 24-uurszorg en consultatie.
Voor de komende jaren wil Stichting Het Maathuis werken aan verdere stabilisatie van en risicospreiding binnen de organisatie, zodat ook de komende jaren ons bestaansrecht en de kwaliteit van de door ons geboden zorg gewaarborgd zijn.

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Het Maathuis heeft de visie op toezicht in dit document vastgelegd.