Logo Loading

Waar zoek je naar

Welkom bij Stichting Het Maathuis

Stichting Het Maathuis is in augustus 2006 opgericht door een groep enthousiaste, gedreven en gekwalificeerde mensen met ervaring en kennis vanuit verschillende vakgebieden. Stichting Het Maathuis begeleidt mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. Stichting het Maathuis heeft raamovereenkomsten afgesloten met 14 Twentse gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd GGZ. Daarnaast is er ook een overeenkomst met justitie inzake forensische zorg. Met het zorgkantoor Menzis heeft Stichting Het Maathuis een contract in het kader van de Wet Langdurige Zorg (vanaf 2021 ook voor GGZ-Wonen).

Stichting het Maathuis voldoet aan alle vereiste kwaliteitsnormen en is sinds 2018 ISO-9001-gekwalificeerd. Tevens is stichting het Maathuis SKJ geregistreerd. (Registratienummer: SKJ206084)

Missie Stichting Het Maathuis

Stichting Het Maathuis staat voor het bieden van zorg dat er op gericht is om cliënten kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden, zodat hun mogelijkheden en talenten maximaal op alle levensgebieden (wonen, werk en vrije tijd) tot ontplooiing kunnen komen.

Visie Stichting Het Maathuis

Om de missie te verwezenlijken wil Stichting Het Maathuis de cliënten verschillende vormen van zorg/begeleiding aanbieden die nodig zijn om de weg naar zelfstandigheid – binnen hun mogelijkheden – zonder drempels te kunnen bewandelen. Als werkgever wil Stichting Het Maathuis de medewerkers uitdagend werk bieden in een ondernemende en innovatieve organisatie. Stichting Het Maathuis wil samenwerken met andere partijen op het gebied van behandeling, dagbesteding, 24-uurszorg en verslavingszorg. Voor de komende jaren wil Stichting Het Maathuis werken aan stabilisatie en risicospreiding van de organisatie, zodat ook de komende jaren het bestaansrecht gewaarborgd is.

Zorg die jij verdient!

Wij ondersteunen bij: