Welkom bij Stichting Het Maathuis

Stichting Het Maathuis heeft een veelzijdig hulpaanbod voor mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben bij financiële zaken, (zelf)verzorging, wonen, structuur en contacten. Wij bieden professionele hulp en begeleiding aan al onze cliënten. De hulpvraag is daarbij het vertrekpunt.
Maximaal tot ontplooiing komen en ontwikkeling van de eigen talenten op alle terreinen van het leven, daar staan wij voor!

Bij ons staat samenwerking met de cliënt centraal, met respect voor zijn of haar eigen regie. Ons doel is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Binnen onze organisatie werken verschillende teams met enthousiaste, gedreven, goed opgeleide mensen met passie voor de zorg. Sinds 2006 hebben onze gekwalificeerde medewerkers met hun specifieke kennis en ervaring vanuit verschillende vakgebieden al veel cliënten kunnen begeleiden.

Kijk onder Wat bieden wij om ons hulpaanbod te bekijken. Voor diagnostiek onder de 18 jaar hebben we contracten met de 14 Twentse gemeenten. In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugd-GGZ hebben we raamovereenkomsten afgesloten met 12 Twentse gemeenten en met Almelo en Hof van Twente. We hebben een contract met het zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis in het kader van de Wet Langdurige Zorg (en sinds 2021 ook voor GGZ-Wonen), inclusief GZSP (Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntengroep)

Stichting Het Maathuis voldoet aan alle vereiste kwaliteitsnormen en is ISO-9001-gecertificeerd. Ook zijn diverse medewerkers SKJ-geregistreerd en is de organisatie ingeschreven bij SKJ.