Klachten en cliëntondersteuning

Heb je een klacht?
Als je ergens ontevreden over bent dan vinden wij het fijn als je dit direct aan ons meldt. Wij kunnen er dan alles aan doen om de klacht zo goed en zo snel mogelijk (binnen 6 weken) op te lossen.

Waar kun je met je klacht terecht?
Het zou fijn zijn dat je jouw klacht eerst bespreekt met de medewerker die betrokken is of de teamleider. Hij of zij kan dan direct actie ondernemen om de klacht op te lossen. Wanneer in de contacten met het team jouw klacht niet opgelost wordt, dan kun je de klacht voorleggen aan het bestuur van Stichting Het Maathuis.

Je kunt je bij het bespreken van een klacht laten ondersteunen, bijvoorbeeld om te bemiddelen in het zoeken naar oplossingen. Binnen Stichting Het Maathuis kun je die ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris (Wencke Zwijnenberg) of van de (cliënt)vertrouwenspersoon (Anita Hudepohl).

Kom je er samen niet uit? Stichting Het Maathuis is aangesloten bij het (onafhankelijke) Klachtenportaal Zorg. Informatie hierover is te vinden op www.klachtenportaalzorg.nl.

Wencke Zwijnenberg Klachtenfunctionaris
T 06 – 46 32 33 50
E klachtenfunctionaris@hetmaathuis.nl

Ria Schoot Uiterkamp Vertrouwenspersoon
T 06 – 33 94 50 79
E vertrouwenspersoon@hetmaathuis.nl

Klachtenportaal Zorg
T 0228 322205
E info@klachtenportaalzorg.nl
W https://www.klachtenportaalzorg.nl

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuner Wet Langdurige Zorg
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgkantoor/Menzis. Via onderstaande link kun je het contactformulier invullen: https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning/contactformulier-clientondersteuning

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang
In de Wet Zorg en Dwang zijn de rechten van de cliënten met een WLZ-indicatie die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliënt-vertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou en voor de ondersteuning worden geen kosten gerekend. Jouw vraag is welkom en veilig.

Stichting Het Maathuis is niet opgenomen in het locatieregister. Marian Stevelink is als cliëntenvertrouwenspersoon LSR beschikbaar voor vragen over onvrijwillige zorg. Marian Stevelink is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 06 – 21374139 (of 088-20158900) en via e-mailadres m.stevelink@hetlsr.nl