Wat bieden wij

Wat bieden wij: Een veelzijdig hulpaanbod voor mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben bij financiële zaken, (zelf)verzorging, wonen, structuur en contacten. Wij bieden professionele hulp en begeleiding aan al onze cliënten. De hulpvraag is daarbij het vertrekpunt.

Maximaal tot ontplooiing komen en ontwikkeling van de eigen talenten op alle terreinen van het leven, daar staan wij voor!

Samenwerking met de cliënt staat bij ons centraal, met respect voor zijn/haar eigen regie. Ons doel is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Klik hieronder voor meer informatie op het plaatje of op de link:

Beschermd en begeleid wonen (24-uurs) in Almelo of Hoge Hexel

Beschermd en begeleid wonen

Ambulante begeleiding

Dagbesteding

Onderzoek/diagnostiek/consultatie

Door te klikken op bovenstaande items kom je op de pagina met meer informatie over dat aanbod.

Aanmelden cliënt
Aanmelden voor het hulpaanbod van Stichting Het Maathuis is mogelijk op basis van een indicatie vanuit WLZ-VG (1 tot en met 7), WLZ-LVG (1 tot en met 3) of vanuit WLZ-W(GGZ 1 tot en met 3) of een beschikking vanuit een gemeente (WMO/CIMOT). Stichting Het Maathuis biedt zowel Zorg In Natura als PGB.

Ga naar deze pagina voor aanmelding.