Cliënttevredenheid en Kwaliteit van de zorg

Cliënttevredenheid
De kracht van Stichting Het Maathuis is dat cliënten zich thuis voelen door de kleinschaligheid. Ze hebben met weinig verschillende medewerkers te maken, waardoor ze een vertrouwensband met elkaar kunnen opbouwen: de basis voor een goede werkrelatie.
Er is expertise aanwezig vanuit verschillende vakgebieden, waardoor de cliënt advies en zorg op maat krijgt.
De begeleiders en medewerkers van Stichting Het Maathuis werken vanuit een laagdrempelige houding en staan naast de cliënt, in plaats van daarboven, zonder daarbij aan gezagsverhouding te moeten inleveren.
Wij werken vraag- en mensgericht, we houden rekening met de persoonlijke situatie en gaan uit van de kansen voor onze cliënten.

Om het jaar wordt bij Stichting Het Maathuis een Cliënttevredenheids-onderzoek (CTO) uitgevoerd. Belangrijke onderdelen daarvan zijn
-het zorgproces rondom de individuele cliënt,
-de kwaliteit van bestaan,
-de professionele ontwikkeling,
-de gezamenlijk focus op kwaliteit en samenwerken.

Klik op deze link voor het meest recente Cliënttevredenheidsonderzoek.

ZorgkaartNederland is een onafhankelijk ervaringsplatform in de zorg.  Zie via deze link de waardering voor Stichting Het Maathuis.

Stichting Het Maathuis volgt de Governancecode Zorg. Deze is op te vragen bij info@hetmaathuis.nl

 

Kwaliteit van de zorg
Stichting Het Maathuis meet regelmatig de kwaliteit van de geboden zorg. Dit gebeurt zowel door Het Maathuis zelf als door externe instanties. Hiermee wil Het Maathuis haar zorg verder verbeteren.

Klik op deze link voor de meest recente Kwaliteitsrapportage.

De groei binnen Stichting Het Maathuis maakt dat de bestuurders zullen kijken welke aansturing binnen de gegroeide organisatie past en hoe de stichting zich kan stabiliseren als middelgrote zorgorganisatie, zonder in te leveren op de medewerkers- en cliënttevredenheid!