Tarieven

Stichting het Maathuis kent de volgende financieringsstromingen;

Zorg in Natura; hieronder vallen indicaties in het kader van de Wet Langdurige Zorg, Maatwerkvoorziening/ Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 18 jaar, Jeugdwet AWBZ en GGZ.

De tarieven WLZ worden bepaald op basis van de CIZ indicatie en het hieraan verbonden zorg zwaarte pakket.

Voor de Maatwerkvoorziening en de Jeugdwet AWBZ en GGZ hanteren wij de tarieven zoals bepaald en vastgelegd in de werk afspraken met SAMEN14. Het CAK bepaalt de eventuele eigen bijdrage. Onze cliënten ontvangen hiervan zelf een factuur.

PGB: De gehanteerde tarieven bij een Persoons Gebonden Budget hangen af van de afgegeven CIZ indicatie, en het hieraan verbonden zorg zwaarte pakket.

Het Maathuis - Postbus 9 - 7640 AA Wierden - Tel: 06 - 5555 3986 - E-mail: info@hetmaathuis.nl