Welkom bij Stichting Het Maathuis

Stichting het Maathuis is in augustus 2006 opgericht door een groep enthousiaste, gedreven en gekwalificeerde mensen met veel ervaring en kennis binnen jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, welzijn, reclassering en randgroepjongeren werk. Stichting het Maathuis is gespecialiseerd in en onderscheidt zich in het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen.

Stichting het Maathuis heeft raamovereenkomsten afgesloten met de 14 Twentse gemeenten gebundeld in SAMEN14. Stichting het Maathuis heeft overeenkomsten afgesloten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd GGZ en AWBZ. Sinds 2017 heeft Stichting het Maathuis ook een overeenkomst t.b.v. Naschoolse Dagbehandeling LVB.

Met het zorgkantoor Menzis heeft Stichting het Maathuis een contract in het kader van de Wet Langdurige Zorg.

Stichting het Maathuis voldoet aan alle kwaliteitseisen, is sinds 2012 HKZ gecertificeerd. In juni 2016 heeft Stichting het Maathuis met glans de hercertificering doorstaan. In april 2016 heeft Stichting het Maathuis de Menselijke Maat geïntroduceerd en geïmplementeerd in haar organisatie. De Menselijke Maat meet het welbevinden van de cliënten die verbonden zijn aan Stichting het Maathuis.

Zorg die jij verdient!

Het Maathuis - Postbus 9 - 7640 AA Wierden - Tel: 06 - 5555 3986 - E-mail: info@hetmaathuis.nl