Logo Loading

Waar zoek je naar

Tarieven

Stichting het Maathuis kent de volgende financieringsstromingen;

Zorg in Natura; hieronder vallen indicaties in het kader van de Wet Langdurige Zorg, Maatwerkvoorziening/ Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 18 jaar, Jeugdwet, GGZ en Justitie.

De tarieven WLZ worden bepaald op basis van de CIZ indicatie en het hieraan verbonden zorg zwaarte pakket. De tarieven van Justitie worden bepaald door het ministerie van Justitie.

Voor de Maatwerkvoorziening en de Jeugdwet AWBZ en GGZ hanteren wij de tarieven zoals bepaald en vastgelegd in de werk afspraken met SAMEN14. Het CAK bepaalt de eventuele eigen bijdrage. Onze cliënten ontvangen hiervan zelf een factuur.

PGB: De gehanteerde tarieven bij een Persoons Gebonden Budget hangen af van de afgegeven indicatie van de bijbehorende wetgever.

Wij ondersteunen bij: