Logo Loading

Waar zoek je naar

Informatie voor verwijzers

Doelgroep Stichting het Maathuis

Stichting het Maathuis biedt hulp aan mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben op één of meerdere levensgebieden (werk, thuis, vrije tijd). Deze ondersteuningsvraag kan zijn ontstaan door diverse oorzaken. Het kan hierbij gaan om benodigde begeleiding op het gebied van financiën, structuur, (zelf)verzorging, woonbegeleiding, onderhouden van sociale contacten, onderhouden van contacten met externe instanties en dergelijke.

WIJ BIEDEN (OP MAAT)

  • (Intensieve) ambulante begeleiding
  • Beschermd wonen op een woonlocatie (24-uurs voorziening in Hoge Hexel en Almelo)
  • Dagbesteding: wij bieden dagbesteding in de Bedrijvenstraat 2 in Wierden, waar gewerkt wordt onder begeleiding van onze werkmeesters. Cliënten verrichten bijvoorbeeld werkzaamheden op het gebied van hout, metaal, maken sieraden, leren koken, etc. Ook is het mogelijk dagbesteding te verrichten op kwekerij “de Haar”, gelegen in het buitengebied van Wierden.
  • Psychodiagnostisch onderzoek (standaard, klinisch uitgebreid) en meestal afgerond binnen 6 weken.

STICHTING HET MAATHUIS WERKT SAMEN MET

  • Gemeenten, waaronder SAMEN14, CIMOT centrumgemeenten Almelo en Enschede, Menzis en Justitie
  • Ketenpartners zoals de Kapstok, IJsselzorg, ’s Heerenloo, Philadelphia, Tactus, Hulp die
    Helpt, e.a.
  • Externe instanties zoals UWV, bewindvoerders en curatoren, reclassering.

WACHTTIJDEN

De wachttijden voor de diverse woonlocaties van Stichting Het Maathuis variëren per locatie. Gemiddeld genomen zijn de wachttijden voor de woonlocaties 6 tot 18 maanden. Voor een actuele stand van de wachttijden en voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw Wencke Zwijnenberg (orthopedagoog) via telefoonnummer 06 – 46 32 33 50 of via w.zwijnenberg@hetmaathuis.nl
Voor ambulante begeleiding gelden bovenstaande wachttijden niet. Indien de benodigde indicatie afgegeven is kan ambulante begeleiding na aanmelding op korte termijn gestart worden.

AANMELDEN VOOR STICHTING HET MAATHUIS?

Aanmelden voor Stichting het Maathuis is mogelijk op basis van een CIZ indicatie vanuit WLZ-VG (en vanaf 2021 ook WLZ-W), een beschikking vanuit een gemeente (WMO) / CIMOT of particulier. Stichting het Maathuis biedt zowel Zorg In Natura als PGB.

Aanmeldingsformulier Stichting Het Maathuis.

Hierboven staat een link om het aanmeldingsformulier te downloaden. Wanneer je deze volledig hebt ingevuld kun je deze versturen naar onderstaand postadres. Het is ook mogelijk om een gescand bestand te uploaden.

Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen nemen wij z.s.m. contact op.

Stichting het Maathuis
Postbus 9
7640 AA Wierden

Een gescand bestand van het formulier kunt u hieronder uploaden.

Wij ondersteunen bij: