Logo Loading

Waar zoek je naar

Heeft u een klacht?

Als u ergens ontevreden over bent vinden wij het fijn als u dit direct aan ons meldt. Wij kunnen er dan alles aan doen om uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Het zou fijn zijn dat u uw klacht eerst bespreekt met de medewerker die betrokken is of de teamleider. Hij of zij kan dan direct actie ondernemen om de klacht op te lossen. Wanneer in de contacten met het team uw klacht niet opgelost wordt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van Stichting Het Maathuis.

U kunt zich bij het bespreken van een klacht laten ondersteunen, bijvoorbeeld om te bemiddelen in het zoeken naar oplossingen. Binnen Stichting Het Maathuis kunt u die ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris (Wencke Zwijnenberg) of van de vertrouwenspersoon (Anita Hudepohl).

Komt u er samen niet uit? Stichting Het Maathuis is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Informatie hierover is te vinden op www.klachtenportaalzorg.nl

Wencke Zwijnenberg Klachtenfunctionaris
T 06 – 46 32 33 50 E klachtenfunctionaris@hetmaathuis.nl

Anita Hudepohl Vertrouwenspersoon
T 06 – 33 94 50 79 E vertrouwenspersoon@hetmaathuis.nl

Klachtenportaal Zorg
T 0228 322205 E info@klachtenportaalzorg.nl
http://www.klachtenportaalzorg.nl

Wij ondersteunen bij: