Heeft u een klacht?

Als u ergens ontevreden over bent vinden wij het fijn als u dit direct aan ons meldt. Wij kunnen er dan alles aan doen om uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Het zou fijn zijn dat u uw klacht eerst bespreekt met de medewerker die betrokken is. Hij of zij kan dan direct actie ondernemen om de klacht op te lossen

Als uw klacht niet gaat over een medewerker van Stichting het Maathuis maar over andere zaken, neemt u dan contact op met Simone Verver (beleidsmedewerker) via telefoonnummer  06 – 45 65 56 22 of via s.verver@hetmaathuis.nl

Wilt u liever met een onafhankelijke persoon praten? Dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: Anita Hudepohl via 06 – 33 94 50 79.

  • Als een klacht binnenkomt, zullen we deze zo snel mogelijk met u bespreken.
  • We nemen rustig de tijd om uw klacht te bespreken. Indien de klacht wordt geuit tijdens de zorg-/dienstverlening maken we een afspraak met u om hier op een rustig moment met u op terug te komen. We maken dan wel gelijk een afspraak met u.
  • Tijdens het bespreken van de klacht zullen we zorgdragen voor optimale privacy conform ons privacyreglement AVG.
  • U heeft te allen tijde het recht om zich tijdens dit gesprek te laten ondersteunen door een familielid of bekende.
  • Nadat uw klacht is op opgelost, komen wij als u dat wilt, op een afgesproken tijdstip op de genomen acties terug en checken we bij u of alles naar tevredenheid is opgelost.
  • Indien u een klacht heeft, waarbij een externe discipline is betrokken, kunnen we zorgen voor een goede doorverwijzing, of bemiddelen.
  • Als u de klacht wil bespreken met de onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met Anita Hudepohl via 06 – 33 94 50 79 . Zij kan samen met u zoeken en eventueel bemiddelen om tot een passende oplossing te komen.
  • Komt u samen met de vertrouwenspersoon er niet uit dan kunt u contact opnemen met de landelijke geschillencommissie Zorg tel: 070 – 31 05 380. Deze zal dan een bindende uitspraak doen. De vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.  Let wel: hier zijn kosten aan verbonden.

 

Het Maathuis - Postbus 9 - 7640 AA Wierden - Tel: 06 - 5555 3986 - E-mail: info@hetmaathuis.nl