Functioneringsgesprekken

Als toevoeging hierop hebben we door de eerste ervaringen met deze nieuwe methodiek besproken dat er naast de score die je invult per onderdeel (dus bijvoorbeeld op het aspect communicatie) er een korte toelichting geschreven wordt. Je focust je hierbij vooral op de aandachtspunten. Na het eerste kwartaal 2017 volgt er een evaluatie waarna we het definitieve format vaststellen.

Terug naar overzicht
Het Maathuis - Postbus 9 - 7640 AA Wierden - Tel: 06 - 5555 3986 - E-mail: info@hetmaathuis.nl